SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
WSlUCHUJAC SIE W CHRYSTUSA MILOSIERNEGO
Helene Dumont Esprit, 2009 Strony / Pages: 120, miękka oprawa ISBN: 978-83-60040-79-9
List price: $9.95(Save 50% off)Online price: $4.98
Wsłuchując się w Chrystusa Miłosiernego to znakomita książka dla osób pragnących poznawać i prze­żywać duchowo Boże miłosierdzie. Hélene Dumont podejmuje główne tematy Dzienniczka siostry Faustyny (miłość Boża i miłosierdzie; zaufanie do Boga, Męka Chrystusa i grzech człowieka w świetle Bożego miłosierdzia; przeżywanie sakramentu pojednania). Autorka tematy te wiąże również ? z wielką wrażliwością duchową ? ze słowem Bożym. Uporządkowanie materiału w książce pozwala na zaplanowanie osobistych, 9-dniowych rekolecji z misterium Bożego Miłosierdzia. Książka Hélene Dumont stanowi jednocześnie znakomity wybór z obszernego Dzienniczka św. siostry Faustyny, który w krótszej formie pozwala czytelnikowi zapoznać się z doniosłym przesłaniem Miłosierdzia Bożego.