SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Wzniosle tesknoty
Przemyslaw Czaplinski Wydawnictwo Literackie Strony / Pages: 270, miękka oprawa ISBN: 83-08-03112-9
List price: $18.95(Save 50% off)Online price: $9.48
Przemysław Czapliński jest dziś bez wątpienia jednym z najbardziej kompetentnych krytyków zajmujących się najnowszą polską prozą. O swojej niepospolitej umiejętności porządkowania i systematyzowania zjawisk literackich ostatniego ćwierćwiecza przekonał już czytelników jako autor Śladów przełomu, książki o prozie polskiej lat 1976-1996, oraz ? napisanej wspólnie z Piotrem Śliwińskim ? krytycznoliterackiej syntezy Literatura polska 1976-1998. W swojej najnowszej książce Czapliński analizuje zastanawiające zjawisko wyjątkowo licznej obecności dzieł nostalgicznych w prozie lat dziewięćdziesiątych. Z typową dla siebie dociekliwością bada artystyczne i psychologiczne źródła literackiej atrakcyjności wątków nostalgicznych w najnowszej literaturze polskiej, pokazując ich zróżnicowanie na przykładzie książek czołowych autorów ostatniego dziesięciolecia: m.in. Chwina, Huellego, Libery, Myśliwskiego, Pilcha i Stasiuka.