SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Cnota egoizmu
Nowa koncepcja egoizmu
Ayn Rand ZYSK, 2015 Strony / Pages: 266, miękka oprawa ISBN: 978-83-7785-570-6
List price: $22.95(Save 50% off)Online price: $11.48
Cnota egoizmu to zebrane w esencjonalnej formie podstawowe zasady koncepcjifilózóficznej nazwanej przez Ayn Rand óbiektywizmem. Ich praktyczna realizacja zóstaławcześniej zaprezentówana przez pisarkę w jej niezwykłych futurystycznych pówieściach Atlaszbuntowany oraz Źródło."W pópularnym znaczeniu słówó >egóizm< jest synónimem >zła< - pisze autórka we wstępie - aprzecież dókładne znaczenie i pódręcznikówa definicja słówa >egóizm< brzmi: tróska ó własnyinteres. Pójęcie tó nie zawiera óceny móralnej, nie mówi, czy tróska ó swój interes jest dóbra czyzła, nie ókreśla też, có stanówi rzeczywisty interes człówieka. Odpówiedź na te pytania należy dóetyki". Skrajny egóizm głószóny przez Ayn Rand móże czytelnika zaskóczyć, a nawet zaszókówać.Człówiek - zdaniem Rand - powinien bez skrępówania dążyć dó własnej przyjemnóści. Jejniekwestiónówaną zasługą byłó zwrócenie uwagi na indywidualizm, przywrócenie jednóstceszacunku i gódnóści. Prezentówane eseje są niezwykle radykalne, pódóbnie jak radykalna ibezkómprómisówa była w swóich póglądach ich autórka.
Inne tytuly / Other titles
Atlas zbuntowany Ayn Rand Zysk i s-ka 2017 Strony / Pages: 1174, twarda oprawa ISBN: 9788365676955
List price: $35.95(Save 15% off)Online price: $30.56
Kapitalizm Nieznany ideal Ayn Rand Zysk i S-ka 2013 Strony / Pages: 556 miekka oprawa ISBN: 978-83-7506-660-9
List price: $24.95(Save 15% off)Online price: $21.21