SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Czy Chiny zbawia swiat
Grzegorz Kolodko PRÓSZYŃSKI I S-KA, 2018 Strony / Pages: 224, miękka oprawa ISBN: 978-83-8123-262-3
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51
To niezwykle ważne i ciekawe opracowanie podejmuje kwestie kluczowe dla, nie waham się użyć tego stwierdzenia, przyszłości świata. Rozumienie chińskiego fenomenu - przyczyn, uwarunkowań i skutków nadzwyczajnego skoku cywilizacyjnego - jest w świecie Zachodu, także w Polsce, powierzchowne, skażone tradycyjnym oglądem i przykładaniem zużytych miar do zjawisk nowych albo sprzecznych ze stanem ugruntowanej wiedzy naukowej. Autor z dużym powodzeniem przełamuje ten stan rzeczy, co stanowi kluczową wartość książki, która daleko wykracza poza standardowe studium gospodarki chińskiej.

Z recenzji prof. Macieja Bałtowskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Książka profesora Kołodki obszernie dokumentuje osiągnięcia gospodarcze Chin, ale stawia sobie o wiele ambitniejsze zadanie, a mianowicie odpowiada na pytanie, czy sukcesy gospodarcze i społeczno-polityczne pomogą w rozwiązywaniu narastających problemów o charakterze globalnym. Wielką zaletą pracy jest przedstawianie stanu i perspektyw rozwojowych Chin na tle światowych wyzwań. W całej książce najistotniejsze jest to, jaką rolę Chiny spełniają w racjonalizacji globalizacji. Autor skłania się do poglądu, że Chiny mogą istotnie pomóc we współkształtowaniu pożądanego oblicza przyszłości. Prof. Kołodko widzi w Chinach coraz większą skłonność do stawiania na nowy pragmatyzm, na uwzględnianie zagrożeń wynikających z narastania problemów globalnych - klimatycznych, finansowych i będących pochodną nierówności.

Z recenzji prof. Władysława Szymańskiego, Akademia Nauk Społecznych
Inne tytuly / Other titles
Dokad zmierza swiat przyszlosci Grzegorz Kolodko PRÓSZYŃSKI I S-KA 2013 Strony / Pages: 448 miękka oprawa ISBN: 978-83-7839-469-3
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51
SWIAT NA WYCIAGNIECIE MYSLI Grzegorz Kolodko PRÓSZYŃSKI I S-KA, 2010 Strony / Pages: 318, miękka oprawa ISBN: 978-83-7648-491-4
List price: $22.95(Save 15% off)Online price: $19.51