SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Krakow History and Art
English Edition
Various Authors International Cultural Centre, 2019 Strony / Pages: 440, miękka oprawa ISBN: 978-83-63463-90-8
List price: $34.95(Save 15% off)Online price: $29.71
Poland’s former capital is presently breaking popularity records as Poland’s most attractive tourist destination. How to tell its history and its culture to attract a young reader? Can Krakow’s thousand-year-long history be fit into one book? Krakow: History and Art offers a synthesis of the city’s history and culture. Numerous photographs, a handy format, and paperback edition make the book a convenient companion during the tours of the city’s treasures in multiple unexpected ways.

Authors show Krakow as more than a collection of outstanding monuments of architecture of several different epochs, a city that was listed among the first twelve objects on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage list forty years ago. Krakow is also a treasure chest where art works and other material traces of the city’s history have been collected for centuries, as well as a myth.

The book is divided into chronological chapters that tell Krakow’s history from its remotest past to the present day. Each of them features texts by two experts: a historian provides a broad historical background, where political issues are discussed next to religious, economic, and social aspects, while an art historian complements this picture by adding a synthesis of the history of broadly defined artistic culture.

This structure is supplemented by “capsules” – excursions separated from the main text by graphic means, discussing topics that require a more detailed explanation, such the history and significance of the Main Square, St Mary’ Chhurch, the Wawel Castle tapestries, the work of Stanisław Wyspiański, and the story of how the “Lady with an Ermine” by Leonardo da Vinci found its way to Krakow.

Photographs, gathered as a catalogue, create together a rich visual material. Their selection suggests a collection of values that define the richness of Krakow’s identity. Some of them come with extended captions that present a comprehensive and suggestive narrative of the history of Krakow.

The book is a result of the work of a team of outstanding researchers invited to collaborate on the publication by Professor Jacek Purchla on the occasion of the project Thousand Treasures of Krakow (2018), initiated by the Mayor Jacek Majchrowski. The team of authors includes the leading specialists in the history and culture of the city: Andrzej Chwalba, Krzysztof J. Czyżewski, Kamila Follprecht, Edyta Gawron, Karolina Grodziska, Mateusz Grzęda, Anna Król, Waldemar Łazuga, Michał Niezabitowski, Zdzisław Noga, Magdalena Piwocka, Jacek Purchla, Krzysztof Stopka, Marek Walczak, Janusz Wałek.

Stara stolica Polski bije dziś rekordy popularności jako najpopularniejsza polska destynacja turystyczna. Jak sugestywnie opowiadać jej dzieje i kulturę, by zainteresować młodego czytelnika? Czy tysiącletnią historię Krakowa można zmieścić w jednej książce? Krakow: History and Art to synteza jego dziejów i kultury. Liczne fotografie, poręczny format i miękka oprawa sprawiają, że z książką w dłoni można odkrywać miasto tysiąca skarbów na wiele nieoczywistych sposobów. Dla twórców wydawnictwa Kraków to nie tylko zbiór wybitnych pomników architektury różnych epok, które przed czterdziestoma laty znalazły się w gronie pierwszych dwunastu obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kraków to również skarbiec, w którym przez wieki gromadzono dzieła sztuki oraz inne świadectwa historii oraz miasto-mit. Książka podzielona została na chronologiczne rozdziały, opowiadające dzieje Krakowa od najdawniejszych czasów po współczesność. W każdym z nich zabrali głos autorzy dwóch specjalności: historyk naszkicował szerokie tło epoki, w którym obok zagadnień politycznych poruszył kwestie religijne, ekonomiczne i społeczne, a historyk sztuki uzupełnił ten obraz, oferując syntezę dziejów szeroko pojętej kultury artystycznej. Tego obrazu dopełniają „kapsuły” – rodzaj ekskursów, oddzielonych graficznie od tekstu głównego, dotyczących tematów wartych szczegółowych dopowiedzeń, takich jak historia i znaczenie Rynku Głównego, Kościoła Mariackiego, wawelskich arrasów, twórczości Stanisława Wyspiańskiego czy drogi „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci pod Wawel. Fotografie, zebrane w formę katalogu, złożyły się na bogaty materiał ilustracyjny. Wybrane przez dzieła stanowią przede wszystkim przegląd wartości przesądzających o bogactwie tożsamości Krakowa. Opatrzone niekiedy dłuższymi podpisami, prezentują spójną i sugestywną narrację o dziejach krakowskiej metropolii. Książka jest owocem pracy zespołu wybitnych badaczy zaproszonych do współpracy przez prof. Jacka Purchlę przy okazji projektu Tysiąc skarbów Krakowa (2018), zainicjowanego przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. W gronie autorów znaleźli się najlepsi specjaliści od historii i kultury miasta: Andrzej Chwalba, Krzysztof J. Czyżewski, Kamila Follprecht, Edyta Gawron, Karolina Grodziska, Mateusz Grzęda, Anna Król, Waldemar Łazuga, Michał Niezabitowski, Zdzisław Noga, Magdalena Piwocka, Jacek Purchla, Krzysztof Stopka, Marek Walczak, Janusz Wałek.