SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Chronologia sztuki Os czasu kultury zachodniej od czasow prehistorycznych po wspolczesne
Iain Zaczek Arkady, 2019 Strony / Pages: 288, twarda oprawa ISBN: 9788321350899
List price: $45.95(Save 15% off)Online price: $39.06
Chronologia sztuki przedstawia najważniejsze dzieła sztuki na Zachodzie w kontekście politycznym, ekonomicznym, literackim, naukowym i społecznym. Daje możliwość lepszego poznania i zrozumienia czynników mających wpływ na powstanie najwybitniejszych dzieł sztuki na świecie - zawiera też wiele spostrzeżeń na temat samej historii sztuki. - Główna oś czasu sytuuje najważniejsze dzieła sztuki obok ważnych wydarzeń i faktów, omawia w ogólnych zarysach ewolucję sztuki w określonym kontekście. - Obejmuje szeroki przedział czasowy, od najstarszych malowideł w jaskiniach po najnowsze instalacje street art. - Podaje krótkie informacje na temat najważniejszych przemian i osiągnięć społecznych, stylistycznych i technicznych w każdym okresie. - Nadaje pierwszeństwo czysto chronologicznemu ujęciu tematu, unikając konwencjonalnego akademickiego szufladkowania, przywraca sztuce należne miejsce w uniwersalnych dziejach ludzkości.