SEARCH
Phone orders. Call: 877.567.BOOK
773.282.4222
Browse
Wywiad i kontrwywiad a bezpieczenstwo Polski odrodzonej po 1918
Henryk Cwiek, Malwina Siewier IPN, 2019 Strony / Pages: 288, miękka orpawa ISBN: 978-83-8098-803-3
List price: $29.95(Save 15% off)Online price: $25.46
Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku, red. nauk. Henryk Ćwięk i Malwina Siewier, IPN, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2019, 288 s., ISBN: 978-83-8098-803-3Polskie tajne służby powstawały już w czasie pierwszej wojny światowej. Restytucja państwa w 1918 roku, pomimo wielu trudności, umożliwiła ich znaczącą i szybką rozbudowę. Był to godny podziwu wysiłek organizacyjny i konsekwentna praca wielu oficerów, przy wsparciu polityków, przez wiele lat zaangażowanych w tworzenie tajnych struktur. Działalność wywiadu i kontrwywiadu Polski odrodzonej zasługuje na szczególne uznanie. Prezentowana praca, stanowiąca rezultat wieloletnich wnikliwych studiów grona wybitnych badaczy, to dzieło wnoszące duży wkład w poznanie jakże inspirującego intelektualnie obszaru badawczego. Książka jest przeznaczona nie tylko dla profesjonalistów, lecz także dla szerokiego grona miłośników historii, zainteresowanych chlubnymi i heroicznymi, a często dotąd nieznanymi, dziejami tajnych służb II Rzeczpospolitej.Prof. dr hab. Grzegorz Łukomski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu