Online price: $ 4.95

Uwazam Rze Historia
NR 9, WRZESIEN 2019
Tematyczne wydanie jednego z popularnych tygodników opinii, poświęcone historii dawnej i tej całkiem nieodległej. Znajdziemy w nim szczegółowe informacje o najważniejszych wydarzeniach, które wpłynęły na kształt Polski i świata. Wiele miejsca zajmuje tematyka militarna oraz historia Kresów.